dissabte, 11 d’agost de 2012

INTERPRETACIÓ DEL MEDI FÍSIC I NATURAL DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY. FLORA I VEGETACIÓ


Per L. Vilar, J. Font, J. Gesti i G. Mercadal

Resum
S’avalua l’estat i l'evolució dels tàxons de flora d'especial interès i així com de les principals comunitats vegetals, fent especial atenció a les zones de màxima protecció que es van definir inicialment amb criteris botànics.
També s’avalua la informació subministrada pel pla de seguiment en funció de la seva utilitat per a respondre als objectius anteriors i, finalment, es formulen conclusions i propostes tant per a la revisió del pla de seguiment, com per a la revisió del pla especial.

Mots clau
Flora, vegetació, gestió ambiental, Parc Natural del Montseny.

Citació bibliogràfica
VILAR, L.; FONT GARCÍA, J.; GESTI, J. & MERCADAL, G. 2004. Interpretació del medi físic i natural del Parc Natural del Montseny. Flora i vegetació. Informe tècnic. Universiat de Girona.