dimarts, 11 de març de 2008

ELS PRATS DE SANT SEBASTIÀ, UNA ZONA HUMIDA AL BELL MIG DE LA PLANA DE LA SELVA


Per G. Mercadal i L. Vilar

Resum
Els prats de Sant Sebastià conformen una zona humida en la qual hi ha una gran diversitat biològica i paisatgística. El seu especial atractiu són els prats dalladors de fromental i gaudínia (Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris) i la presència de les anomenades salenques, petits rodals de terra salats on el sòl està carregat de sulfat de sodi. Les salenques estan emparentades, possiblement, amb l’hidrotermalisme de la vila de Caldes de Malavella.

Mots clau
Sant Sebastià, Caldes de Malavella, Selva, prats de dall, salenques, flora, vegetació, gestió.

Citació bibliogràfica
MERCADAL, G. & VILAR, L. 2002. Els prats de Sant Sebastià, una zona humida al bell mig de la plana de la Selva. Revista de Girona, 212: 49-53.