dimarts, 11 de març de 2008

MYRIOPHYLLUM AQUATICUM (VELL.) VERDC. (HALOGACEAE), UNA ESPÈCIE INVASORA EN PROCÉS DE NATURALITZACIÓ ALS PAÏSOS CATALANS


Per G. Mercadal

Resum
Myriophyllum aquaticum és una herba amfíbia d’aigua dolía originària d’Amèrica del sud. Introduïda arreu per ornamentar aquaris i basses de jardins, s’ha anat escapant dels cultius a partir de la dispersió de fragments de la planta o per plantacions voluntàries, i s'ha naturalitzat a les zones temperades i tropicals de tots els continents aprofitant la seva elevada capacitat de colonització. Nosaltres l'hem recol·lectat al Rosselló on forma grans herbeis submergits i emergits en els canals eutrofitzats i ben assolellats d’antigues zones humides.

 Mots clau
Myriophyllum aquaticum, plantes invasores, hidròfit, Rosselló

Fe d'errates
A la pàgina 113, a la segona línia: on diu "12 m, 31TDH9178" ha de dir "12 m, 31TDH9118".

Citació bibliogràfica
MERCADAL, G. 2005. Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. (Halograceae), una espècie invasora en procés de naturalització als Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 73: 112-114.